دبیرستان دخترانه طراوت تنها مدرسه شناختی تهرانسر و منطقه 9 می باشد و دارای رتبه یک پژوهشی کشور است

جشن شب یلدا دبیرستان دخترانه طراوت

جشن شب یلدا

تهرانسر، بلوار اصلی، خیابان بیست ویکم (مرادیان)، پلاک3 taravatacademi@gmail.com 02144500088 Facebook-f Twitter Github Bitbucket دبیرستان شناختی دخترانه طراوت(دوره اول متوسطه) …
مسابقه نجات تخم مرغ فعالیت پژوهشی دبیرستان شناختی دخترانه طراوت 5

نجات تخم مرغ

تهرانسر، بلوار اصلی، خیابان بیست ویکم (مرادیان)، پلاک3 taravatacademi@gmail.com 02144500088 Facebook-f Twitter Github Bitbucket دبیرستان شناختی دخترانه طراوت(دوره اول متوسطه) آ…
آموزش خانواده دبیرستان شناختی دخترانه طراوت

آموزش خانواده

تهرانسر، بلوار اصلی، خیابان بیست ویکم (مرادیان)، پلاک3 taravatacademi@gmail.com 02144500088 Facebook-f Twitter Github Bitbucket دبیرستان شناختی دخترانه طراوت(دوره اول متوسطه) آ…
همیار مشاور دبیرستان شناختی دخترانه طراوت 1

همیار مشاور

تهرانسر، بلوار اصلی، خیابان بیست ویکم (مرادیان)، پلاک3 taravatacademi@gmail.com 02144500088 /*! elementor - v3.18.0 - 20-12-2023 */ .elemen…
روز کتاب و کتابخوانی

روز کتاب و کتابخوانی

تهرانسر، بلوار اصلی، خیابان بیست ویکم (مرادیان)، پلاک3 taravatacademi@gmail.com 02144500088 Facebook-f Twitter Github Bitbucket دبیرستان شناختی دخترانه طراوت(دوره اول متوسطه) آ…
روز دانش آموز

روز دانش آموز

تهرانسر، بلوار اصلی، خیابان بیست ویکم (مرادیان)، پلاک3 taravatacademi@gmail.com 02144500088 Facebook-f Twitter Github Bitbucket دبیرستان شناختی دخترانه طراوت (دوره اول متوسطه) آموزشگاه علمی پی…
سفیران سلامت دبیرستان شناختی دخترانه طراوت

سفیران سلامت

تهرانسر، بلوار اصلی، خیابان بیست ویکم (مرادیان)، پلاک3 taravatacademi@gmail.com 02144500088 Facebook-f Twitter Github Bitbucket دبیرستان شناختی دخترانه طراوت(دوره اول متوسطه) آ…
مراسم روز آزمایشگاه دبیرستان شناختی دخترانه طراوت

مراسم روز آزمایشگاه

تهرانسر، بلوار اصلی، خیابان بیست ویکم (مرادیان)، پلاک3 taravatacademi@gmail.com 02144500088 Facebook-f Twitter Github Bitbucket دبیرستان شناختی دخترانه طراوت(دوره اول متوسطه) …
اجرای مانور زلزله دبیرستان شناختی دخترانه طراوت 8

مانور زلزله

تهرانسر، بلوار اصلی، خیابان بیست ویکم (مرادیان)، پلاک3 taravatacademi@gmail.com 02144500088 Facebook-f Twitter Github Bitbucket دبیرستان شناختی دخترانه طراوت(دوره اول متوسطه) آ…
انتخابات شورای دانش آموزی دبیرستان شناختی دخترانه طراوت

انتخابات شورای دانش آموزی

,
تهرانسر، بلوار اصلی، خیابان بیست ویکم (مرادیان)، پلاک3 taravatacademi@gmail.com 02144500088 Facebook-f Twitter Github Bitbucket دبیرستان شناختی دخترانه طراوت(دوره اول متوسطه) …