لوگوی دبیرستان شناختی دخترانه طراوت

دبیرستان شناختی دخترانه طراوت
(دوره اول متوسطه)

همیار مشاور – تشکل های دانش آموزی دبیرستان شناختی دخترانه طراوت 1402-1403


همیار مشاور دبیرستان شناختی دخترانه طراوت 1

 

برگزاری جلسات با همیاران مشاور دبیرستان شناختی دخترانه طراوت 1402-1403

یکی از تشکل های دانش آموزی که حول موضوع مشاوره شکل می گیرد همیار مشاوره است.این دانش آموزان با توجه به صلاحدید مشاور مدرسه از هر کلاسی انتخاب می شوند تا در بهبود امر مشاوره تربیتی و سلامت روانی دانش آموزان به مشاور مدرسه کمک کنند. در دبیرستان شناختی دخترانه طراوت وظایف همیار مشاور به قرار زیر است:

  • تسهیل ارتباط دانش آموزان با مشاور
  • همکاری با مشاور مدرسه در اطلاع رسانی های مرتبط با مشاوره
  • همکاری با مشاور جهت شناخت مسائل و مشکلات دانش آموزان
  • مشارکت و فعالیت در جهت کاهش تنش ها بین دانش آموزان
  • شرکت در جلسات توجیهی و شورای مربوط به همیار مشاور

برای مشاوره و ثبت نام در دبیرستان شناختی دخترانه طراوت با شماره 02144500088 تماس بگیرید