لوگوی دبیرستان شناختی دخترانه طراوت

دبیرستان شناختی دخترانه طراوت
(دوره اول متوسطه)

اجرای مانور زلزله دبیرستان شناختی دخترانه طراوت 1402-1403


اجرای مانور زلزله دبیرستان شناختی دخترانه طراوت 8

اجرای مانور زلزله و آموزش نجات مصدومین در دبیرستان شناختی دخترانه طراوت 1402-1403

تشکل هلال احمر یکی از تشکل های دانش آموزی است که اعضای به صورت داوطلبانه انتخاب می شوند و پس از دریافت کارت عضویت آموزش های لازم در راستای اهداف هلال احمر به آنها داده می شود.  این اهداف به شرح زیر می باشند :

  • ارائه کمک های اولیه به مصدومین در مدرسه و به طور کل در جامعه
  • ترویج فرهنگ صلح و دوستی در جامعه
  • کمک به امر بهداشت جسمی و روانی نوجوانان و جامعه
  • کمک به امر پیشگیری از بیماری ها
  • حفظ بهداشت مدارس و محیط زیست
  • اشاعه اصول تعاون و نیکوکاری بین نوجوانان
  • در دبیرستان شناختی دخترانه طراوت دوره اول متوسطه یکی از فعالیت های انجام شده این تشکل دانش آموزی برگزاری مانور زلزله است که طی آن دانش آموزان با نکات ایمنی و اقدامات لازم هنگام زلزله آشنا می شوند و نحوه صحیح برپایی چادرهای هلال احمر را می آموزند.


    برای مشاوره و ثبت نام در دبیرستان شناختی دخترانه طراوت با شماره 02144500088 تماس بگیرید