لوگوی دبیرستان شناختی دخترانه طراوت

دبیرستان شناختی دخترانه طراوت
(دوره اول متوسطه)

جشن آغاز سال تحصیلی جدید دبیرستان شناختی دخترانه طراوت


جشن روز اول سال تحصیلی دبیرستان شناختی دخترانه طراوت

جشن آغاز سال تحصیلی در دبیرستان شناختی دخترانه طراوت – دوره اول متوسطه

امسال جشن آغاز سال تحصیلی در دبیرستان شناختی دخترانه طراوت رنگ و بویی دیگر داشت. نقل مکان مدرسه به ساختمانی جدید و بازسازی شده با فضایی سرشار از آرامش و حیاطی با صفا در کنار کلاس های هوشمند همگی نوید سالی پر از موفقیت های تحصیلی را می دهند. 

جشن آغاز سال تحصیلی جدید در دبیرستان دخترانه طراوت با سخنرانی مدیر مدرسه سرکار خانم معصومه افتخاری شروع شد و با معرفی دبیران و معاونین مدرسه به دانش آموزان ادامه یافت. سپس مدرسه جدیدمان با بریدن روبان توسط مدیر و موسس مجموعه سرکار خانم افتخاری افتتاح شد تا دانش آموزان با رد شدن از زیر قرآن به محیط کلاس ها قدم گذاشته و سالی پر از هیجان و موفقیت تحصیلی را شروع نمایند.

در ویدیو پیش رو، بخش هایی از جشن آغاز سال تحصیلی جدید در دبیرستان شناختی دخترانه طراوت گنجانده شده است.


برای مشاوره و ثبت نام در دبیرستان شناختی دخترانه طراوت با شماره 02144500088 تماس بگیرید