نشست معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری منطقه 21 تهران

اولین نشست معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری منطقه 21 تهران در تاریخ بیست و هفتم مهرماه سال 1401 جناب آقای دکتر رشیدی با نخبگان منطقه تشکیل گردید.

در این نشست از پانزده نفر از پژوهشگران دبیرستان طراوت صحبت و هم اندیشی در خصوص مشکلات محله دعوت به عمل آمد.