لوگوی دبیرستان شناختی دخترانه طراوت

دبیرستان شناختی دخترانه طراوت
(دوره اول متوسطه)

کادر اداری و آموزشی دبیرستان دخترانه طراوت

با ما بیشتر آشنا شوید…

 • مدیریت دبیرستان دخترانه طراوت :

سرکار خانم معصومه افتخاری

 • تحصیلات:

کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

 • سابقه کاری:

33 سال سابقه آموزشی و مدیریت مدارسی همچون هاجر (20سال)، قرآن و عترت، سجادیه .

کادر مدرسه دبیرستان دخترانه طراوت
 • معاون انضباطی – دبیر ورزش :

سرکار خانم رستم نژاد

 • تحصیلات:

کارشناسی تربیت بدنی

 • سابقه کاری:

15 سال دبیری ورزش، 5 سال سابقه معاونت، 12 سال سابقه معاونت، 22 سال خدمت در آموزش و پرورش

کادر مدرسه دبیرستان دخترانه طراوت
 • معاون آموزشی  :

سرکار خانم محمدزکی

 • تحصیلات:

کارشناسی مدیریت آموزشی

 • سابقه کاری:

۳۲ سال تجربه در آموزش و پرورش، ۲۰ سال سابقه تدریس و ۱۲ سال معاونت آموزشی

کادر مدرسه دبیرستان دخترانه شناختی طراوت
 • معاون پایه هفتم و هشتم – معاون بهداشت :

سرکار خانم الوندی

 • تحصیلات:

کارشناسی علوم تربیتی

 • سابقه کاری:

10 سال سابقه معاونت

کادر مدرسه دبیرستان دخترانه طراوت
 • معاون پایه نهم – معاونت فرهنگی هنری – روابط عمومی – رابط پژوهشی :

سرکار خانم شمس اللهی

 • تحصیلات:

کاردانی علوم تربیتی، کارشناسی حسابداری

 • سابقه کاری:

4 سال سابقه آموزشی و مالی

کادر مدرسه دبیرستان دخترانه شناختی طراوت
 • معاون مالی و اجرایی :

سرکار خانم ربیع پور

 • تحصیلات:

کارشناسی ارشد حسابداری و کارشناسی ریاضی کاربردی

 • سابقه کاری:

10 سال سابقه کار مالی و اداری

کادر مدرسه دبیرستان دخترانه شناختی طراوت
 • رابط پژوهشی :

سرکار خانم مخبر

 • تحصیلات:

کارشناسی شیمی محض دانشگاه تهران، ارشد شیمی آلی

 • سابقه کاری:

33 سال سابقه تدریس در مناطق ۴_۶_۹ در دبیرستان های فرزانگان و نمونه دولتی، داور جشنواره های مختلف مانند جشنواره نوجوان خوارزمی

کادر مدرسه دبیرستان دخترانه شناختی طراوت
 • مشاور تحصیلی :

جناب آقای شکوری

 • تحصیلات:

کارشناسی مهندسی صنایع از دانشگاه امیرکبیر

 • سابقه کاری:

بیش از سه دهه اشتغال در حوزه مشاوره تحصیلی تمامی مقاطع و کنکور

کادر مدرسه دبیرستان دخترانه طراوت
 • مشاور تربیتی و هدایت تحصیلی – دبیر اجتماعی :

سرکار خانم دارایی

 • تحصیلات:

کارشناسی ارشد مشاوره

 • سابقه کاری:

12 سال سابقه تدریس ، 10 سال سابقه مشاوره

کادر مدرسه دبیرستان دخترانه طراوت
 • معاون فناوری – دبیر کامپیوتر :

سرکار خانم شریعت پناه

 • تحصیلات:

کارشناسی نرم افزار، ارشد مدیریت بازرگانی

 • سابقه کاری:

15 سال سابقه طراحی گرافیک و کار با انواع نرم افزارهای کامپیوتری و تدریس

کادر مدرسه دبیرستان دخترانه طراوت
 • دبیر علوم هفتم و هشتم :

سرکار خانم صفوی

 • تحصیلات:

کارشناسی دبیری علوم تجربی، کارشناسی ارشد علوم تربیتی

 • سابقه کاری:

بیش از 20 سال سابقه تدریس در مدارس و دانشگاه ها

لوگوی دبیرستان شناختی دخترانه طراوت
 • دبیر علوم نهم :

سرکار خانم موسوی فر

 • تحصیلات:

کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی، کارشناسی مهندسی گیاه پزشکی

 • سابقه کاری:

5 سال سابقه تدریس ،عضو استعدادهای درخشان دانشگاه تهران و بین المللی قزوین

کادر مدرسه دبیرستان دخترانه شناختی طراوت
 • دبیر ریاضی هفتم :

سرکار خانم برزویی

 • تحصیلات:

کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی

 • سابقه کاری:

5 سال سابقه تدریس 

کادر مدرسه دبیرستان دخترانه شناختی طراوت
 • دبیر ریاضی هشتم و نهم :

سرکار خانم شجاعی

 • تحصیلات:

ارشد معماری، کارشناسی ریاضی

 • سابقه کاری:

8 سال سابقه تدریس

کادر مدرسه دبیرستان دخترانه شناختی طراوت
 • دبیر ادبیات و فلسفه :

سرکار خانم قهرمانی

 • تحصیلات:

لیسانس مشاوره و ارشد ادبیات

 • سابقه کاری:

۶سال فعال کتاب کودک و نوجوان، ۷سال تدریس در دبستان و دبیرستان

 • دبیر ادبیات :

سرکار خانم مختاری

 • تحصیلات:

کارشناسی ارشد ادبیات فارسی

 • سابقه کاری:

سه سال سابقه تدریس

کادر مدرسه دبیرستان دخترانه طراوت
 • دبیر زبان انگلیسی:

سرکار خانم ملکی راد

 • تحصیلات:

دارای مدرک لیسانس زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه علامه طباطبایی

 • سابقه کاری:

5 سال سابقه تدریس

کادر مدرسه دبیرستان دخترانه طراوت
 • دبیر عربی و قرآن :

سرکار خانم حبشی

 • تحصیلات:

کارشناسی فیزیک، ارشد ادبیات عرب از دانشگاه خوارزمی، مدرک مکالمه عربی از کانون زبان و گذراندن دوره ی ترجمه در مرکز فرهنگی سوریه

 • سابقه کاری:

۸ سال سابقه تدریس

 • دبیر هنر :

سرکار خانم موسوی

 • تحصیلات:

لیسانس هنر

 • سابقه کاری:

10 سال سابقه آموزش و برگزاری نمایشگاه و ورک شاپ های هنری