قوانین و مقررات

ما دانش آموزان دبیرستان طراوت متعهد می باشیم قوانین ذیل را رعایت نماییم:

*در حفظ شعائر اسلامی(نداشتن لاک و ناخن بلند،پیرسینگ،رنگ مو،تتو،زیورآلات…)

*در حفظ نظافت شخصی ،امور فردیو مدرسه کوشا هستیم و از آوردن وسایل غیرضروری(گوشی همراه،تبلت…)پرهیز می نماییم.

مسئول حفظ اموال و وسایل شخصی خود می باشیم.

*در حفظ حرمت مسئولین و دبیران مدرسه کوشا بوده و مطابق دستور مسئولین و مقررات هیچ گونه مشکلی برای دیگران فراهم نسازیم.

*چناچه خسارت از جانب ما به اموال مدرسه وارد شود سریع جبران خسارت می نماییم.

*اولیای خود را از نامه ها برنامه های مدرسه به موقع آگاه سازیم.

*قبل از ساعت 7:30 در مدرسه حاضر شویم.

*حسن رفتار ،اخلاق و همکاری با سایر دانش آموزان را رعایت نماییم.

*از تاخیر غیبت غیرموجه پرهیز نماییم.

*با نمایندگاه کلاس و معاون یار ها همکاری نماییم.

* با لباس فرم(مانتو،شلوار،مقنعه)در مدرسه حضور داشته باشیم.