طرح پژوهشی بیو استند آپ با موضوع تکامل

پژوهشگر: سارا عباسی – پایه هشتم

سال تحصیلی 98-99

دبیر: سرکار خانم محمودی

سخنرانی خانم یگانه مداح

نفر اول مسابقه زیست فناوری استان تهران در اختتامیه جشنواره سلول های بنیادی