جشن شب یلدای 1401

https://highschool.taravatacademi.ir/wp-content/uploads/2022/12/YouCut_20221223_123550707.mp4 جشن شب یلدا 1401 در متوسطه اول شناختی طراوت به صد یلدا الهی زنده باشی / انار وسیب وانگورخورده باشیاگریلدای دیگرمن نباشم، تو باشی وتو باشی وت…

کتاب و کتاب خوانی

خوشبخت کسی است که به یکی از این دو چیز دسترسی داشته باشد. یا کتاب های خوب یا دوستانی که اهل کتاب باشند "ویکتور هوگو" کتاب خوانی از جمله صفاتی است که بسیار از ما علاقع داریم واجد آن باشیم اما اکثر ما وقت و حوصله کافی را به خواندن کتاب اختصا…