انتخاب رشته، انتخاب راه زندگی

هدایت تحصیلی همانطور که از اسم آن پیداست به معنای راهنمایی و مشخص کردن یک مسیر برای ادامه تحصیل در رشته های مختلف می باشد تا بر اساس آن دانش آموزان بتوانند بصورت آگاهانه شاخه و رشته تحصیلی خود را انتخاب کنند. درست انتخاب کردن بر اساس نیازهای…